Dokumenty

  • Instrukcja dot. muzyki i śpiewu liturgicznego dla Diecezji Kieleckiej – Zobacz
  • Zarządzenie dotyczące wykonywania wszelkich prac przy organach piszczałkowych w Diecezji Kieleckiej – Zobacz
  • Instrukcja dla Organistów (Zarządzenia Posynodalne Biskupa Kieleckiego) – Zobacz