Historia

W 1921 roku bp Augustyn Łosiński, dostrzegając problem braku wykwalifikowanych organistów w diecezji, powołał do istnienia Diecezjalną Komisję do spraw Organistowskich. Celem tej komisji było powołanie Szkoły Organistowskiej. 2 października 1922 roku została otwarta Biskupia Szkoła Organistowska, a jej dyrektorem został mianowany dekretem Biskupa Łosińskiego ks. Teofil Jarzębski, absolwent Papieskiej Wyższej Szkoły Muzycznej w Rzymie, magister śpiewu gregoriańskiego i kompozycji kościelnej.

Szkoła mieściła się w budynku wikariatu katedralnego na ulicy Wesołej. Podczas 5-letniego cyklu kształcenia prowadzono zajęcia z teorii muzyki, ćwiczenia praktyczne oraz nauczano przedmiotów ogólnokształcących. Oprócz księdza dyrektora w szkole pracowali: ks. Andrzej Nodzyński – licencjat Papieskiej Wyższej Szkoły Muzycznej w Rzymie oraz absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Ratyzbonie, organista katedralny Józef Rosiński, oraz ks. Antoni Sobczyński, absolwent Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, doktor filozofii. W ciągu kilkunastu lat szkoła wykształciła 50 absolwentów. Jej rozwój przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych komunistyczne władze nie zezwalały na wznowienie działalności szkoły organistowskiej ze względu na jej katolicki profil nauczania.

Na profesjonalną instytucję kształcącą organistów na potrzeby diecezji kieleckiej czekano aż do 1989 roku, kiedy to 22 listopada (liturgiczne wspomnienie Św. Cecylii – patronki śpiewu i muzyki kościelnej) ówczesny Ordynariusz bp Stanisław Szymecki wydał dekret erygujący Ośrodek Kształcenia Organistów. Niedługo potem zmieniono nazwę na Diecezjalny Ośrodek Kształcenia Organistów, a wkrótce przemianowano instytucję na Diecezjalne Studium Organistowskie im. Św. Cecylii w Kielcach.

Siedzibą szkoły stał się gmach przy placu Jana Pawła II w bliskości kieleckiej Bazyliki Katedralnej, który dzieliła z wydawnictwem Jedność. W 1999 roku historia zatoczyła koło, gdyż studenci i wykładowcy przenieśli się na ul. Wesołą do Domu Parafialnego, w którym mieści się również wikariat oraz Kościół Akademicki pw. św. Jana Pawła II.

Dyrektorem szkoły bp Szymecki mianował ks. Zbigniewa Rogalę, magistra muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, profesora śpiewu w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach oraz dyrygenta chóru kleryckiego tejże uczelni. Ks. Rogala tworzył szkołę od podstaw, troszczył się o zakup instrumentów, zbiory biblioteki muzycznej. Prowadził zajęcia z fortepianu, organów, chorału gregoriańskiego, liturgiki, prawodawstwa muzyki liturgicznej, chóru.  Funkcję dyrektora pełnił nieprzerwanie ponad 20 lat aż do zakończenia roku akademickiego 2011/2012, kiedy to bp Ordynariusz Kazimierz Ryczan odwołał Go z tej funkcji ze względu na osiągnięcie przez Czcigodnego Księdza Prałata Zbigniewa Rogalę wieku emerytalnego.

Przez ten czas szkoła wykształciła kilkudziesięciu absolwentów, którzy pełnią funkcje organistów w diecezji, poza jej granicami a także kontynuowali nauke na prestiżowych uczelniach muzycznych w kraju i za granicą.

Oprócz księdza dyrektora Rogali zajęcia dydaktyczne prowadzili m. in.: ś.p. mgr Jerzy Rosiński – wieloletni organista Bazyliki Katedralnej (prowadził klasę organów oraz zajęcia z harmonii), mgr Zbigniew Goncerzewicz – II Dyrygent Filharmonii Świętokrzyskiej (dyrygentura chóralna), mgr Katarzyna Szostak (zasady muzyki, kształcenie słuchu, fortepian), mgr Dorota Witkowska (fortepian), mgr inż. Karol Wieczorek. Z księdzem Rogalą współpracowali również nauczyciele, którzy wykładają w naszej szkole w dalszym ciągu: mgr Małgorzata Meuś, p. Tomasz Liszka, mgr Henryk Zacharski, mgr Mariusz Bednarz.

Od początku roku akademickiego 2012/2013 zgodnie z dekretem ks. bpa Kazimierza Ryczana funkcję dyrektora Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kielcach pełni Ks mgr Michał Olejarczyk.

W ciągu kolejnych lat przeprowadzano w Studium reformę dydaktyczno – ekonomiczną, zmodernizowano instrumentarium, zatrudniono kolejnych nowych nauczycieli z wyższym wykształceniem muzycznym. W ten sposób jest stale podnoszony poziom kształcenia, co skutkuje obecnością uczniów szkoły w szerokim życiu muzycznym Kielc, diecezji kieleckiej i spoza niej.

27 kwietnia 2018 r. roku, w bliskości dnia pierwszej rocznicy śmierci ks. prof. Zbigniewa Rogali, odbyła się uroczystość upamiętniającą jego osobę i cały dorobek jego pracy na rzecz budowania kultury muzyki kościelnej w Diecezji Kieleckiej.  Obchody rozpoczęło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w głównej auli Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kielcach. Tablica została ufundowana przez uczniów i przyjaciół ks. prof. Zbigniewa Rogali, a jej odsłonięcia dokonał ks. bp Jan Piotrowski. Zaprezentowana została również książka pamiątkowa pt. „Pamięć i wdzięczność” wydana staraniem ks. Dariusza Gącika i ks. Michała Olejarczyka. Znajduje się w niej przede wszystkim bogato opisany życiorys, wspomnienia uczniów i ludzi, którzy mieli okazję z nim współpracować oraz homilie i mowy wygłoszone podczas uroczystości pogrzebowych Księdza Profesora.

Na uwagę zasługują fragmenty homilii i przemów wygłoszonych przez ks. prof. Zbigniewa Rogalę z okazji różnych uroczystości. Jedną z najciekawszych jest homilia wygłoszona w kościele akademickim we Wrocławiu, gdzie Ksiądz Profesor sprawował Eucharystię 5 grudnia 1991 r. za duszę Amadeusza Mozarta w 200-ną rocznicę jego śmierci. 

Następnym punktem uroczystości był recital organowy w Seminaryjnym Kościele Trójcy Świętej. P. Karol Wieczorek  – uczeń i wychowanek Księdza Profesora  wykonał utwory takie jak: Sonata d-moll nr 6, op. 65 Feliksa Mendelssohnie-Bartholdy oraz Passacaglia i Fuga c-moll (BWV 582) Jana Sebastiana Bacha. Koncert poprowadził ks. Przemysław Moćko – również uczeń Księdza Profesora. 

Po recitalu odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Jana Piotrowskiego w intencji Księdza Profesora. Podczas Eucharystii chór Diecezjalnego Studium Organistowskiego pod kierownictwem p. prof. Teresy Romańskiej wykonał m.in. „Alleluja” autorstwa ks. prof. Zbigniewa Rogali.

Na zakończenie Mszy Świętej odczytano dekret, który stwierdzał nadanie Diecezjalnemu Studium Organistowskiemu w Kielcach imienia ks. prof. Zbigniewa Rogali. Motywacją podjęcia przez ks. bpa Jana Piotrowskiego takiej decyzji, było zwrócenie uwagi na wkład Księdza Profesora w tworzenie i kształtowanie kultury muzycznej Diecezji Kieleckiej poprzez edukację wielkiej liczby duchownych i organistów oraz jego czcigodną pamięć. 

W roku 2021 w siedzibie Studium zostały zbudowane mechaniczne organy piszczałkowe.