Kościół św. Bartłomieja w Szczekocinach

Wzmianki o instrumencie w kościele parafialnym w Szczekocinach pochodzą z XIX w. W roku 1859 proboszczem parafii zostaje ks. Tomasz Włodek herbu Sulima – kanonik honorowy sandomierski. To on przyczynił się do doposażenia kościoła parafialnego w m.in. nową ambonę, ławki sosnowe i 8-głosowy instrument.

W roku 1970 staraniem ówczesnego proboszcza ks. Stefana Stanka rozpoczęto budowę nowych organów. Pracę zlecono działającemu wówczas na terenie diecezji kieleckiej i diecezji sandomierskiej organmistrzowi Józefowi Bule. Jest to 17-głosowy instrument o pneumatycznej trakturze rejestrów i również pneumatycznej trakturze gry. Głosy są rozłożone pomiędzy 2 manuały i pedał. Organista siedzi przodem do ołtarza.

Obecnie stan instrumentu można określić jako bardzo dobry, jest pod stałą opieką organmistrza.

DYSPOZYCJA INSTRUMENTU

Manuał IManuał IIPedał
Pryncypał 8′Gedekt 8′Subbas 16′
Burdon 8′Aeolina 8′Oktawbas 8′
Salicet 8′Pryncypał 4′Chorałbas 4′
Oktawa 4′Rurflet 4′
Flet 4′Nasard 2 2/3′
Róg nocny 2′Pikolo 2′
Mikstura 3 chTercjan 2 ch

Urządzenia dodatkowe:

 • Wolna kombinacja
 • Tremolo
 • Crescendo
 • Automat pedału

Registry zbiorowe:

 • Piano (P)
 • Forte (F)
 • Tutti (T)

Połączenia:

 • II-I
 • I-P
 • II-P

Źródła:

 • Oględziny własne
 • J. Mazanek, Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w Szczekocinach, Szczekociny 2017.