Materiały nutowe

„Cóż nam mogłeś dać większego” – Pieśń z okazji III Kongresu Eucharystycznego Diecezji Kieleckiej:

(sł. ks. Tomasz Rusiecki, muz. ks. Michał Olejarczyk, opr. Paweł Łukowiec)

„Eucharystia daje życie” – Hymn III Kongresu Eucharystycznego Diecezji Kieleckiej:

(sł. ks. Jan Kaczmarek, muz. Paweł Łukowiec)

„Pani Daleszyckiej” – Pieśń z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Daleszyckiej:

(sł. ks. Grzegorz Stachura, muz. ks. Paweł Rej)

„Soli Deo” – Pieśń ku czci bł. Stefana Wyszyńskiego:

(sł. ks. Jan Kaczmarek, muz. Paweł Łukowiec)

„Pasterz Pana” – Pieśń ku czci bł. Stefana Wyszyńskiego:

(sł. ks. Jan Kaczmarek, muz. Paweł Łukowiec)