Redakcja

Kwartalnik dla Organistów i sympatyków muzyki kościelnej

Śpiewajmy i grajmy Bogu

ISSN 2657-8891

Redaktor naczelny:

Ks. Paweł Rej

tel. 728-953-556

e-mail: rejpawel@o2.pl

Kolegium redakcyjne:

Ks. Michał Olejarczyk

s. Hanna Szmigielska OSB Oliv.

Mariusz Bednarz

Zbigniew Hrywniak

Paweł Łukowiec

Henryk Zacharski

Redakcja:

ul. Wesoła 54

25-363 Kielce