Nabór do Studium Organistowskiego

Diecezjalne Studium Organistowskie im. Świętej Cecylii i Księdza Profesora Zbigniewa Rogali w Kielcach ogłasza nabór na pierwszy rok studiów.

Zachęcamy do zainteresowania się naszym Studium, zwłaszcza Czcigodnych Księży Proboszczów i o kierowanie do naszej szkoły muzycznie uzdolnionych parafian, którzy w przyszłości mogą pełnić funkcję organisty i być pomocą w pracy duszpasterskiej. Prosimy również Księży Proboszczów o kierowanie do naszej szkoły pracowników, którzy pełnią już funkcję organisty, a nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.

Zasady rekrutacji:
– minimalny wiek kandydata – 15 lat;
– pozytywna opinia na piśmie od Księdza Proboszcza właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata;
– pozytywna weryfikacja predyspozycji muzycznych wydana przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrekcję.

Nauka w naszej szkole trwa 5 lat. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne grupowe odbywają się w każdą sobotę w godz. 9.00-15.00. Zajęcia indywidualne z instrumentów odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku po indywidualnym uzgodnieniu godziny z wykładowcą. Dla słuchaczy mieszkających w znacznej odległości od siedziby szkoły istnieje możliwość ustalenia zajęć indywidualnych w sobotę.

System szkolnictwa w Diecezjalnym Studium Organistowskim jest systemem akademickim, tzn. opiera się na wykładach i ćwiczeniach, z których (po zakończeniu semestru) odbywają się zaliczenia i egzaminy wg regulaminu Studium. Każdy słuchacz otrzymuje indeks, w którym notowane są postępy w nauce.

Dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji:
– podanie;
– życiorys;
– 2 zdjęcia;
– opinia Księdza Proboszcza;
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki i pracy w zawodzie organisty.

Diecezjalne Studium Organistowskie
ul. Wesoła 54
25-363 Kielce

Dyrektor
Ks. mgr Michał Olejarczyk
tel. 692-188-039