Pieśń z okazji III Kongresu Eucharystycznego Diecezji Kieleckiej

„Cóż nam mogłeś dać większego” to pieśń napisana z okazji III Kongresu Eucharystycznego Diecezji Kieleckiej.

Do pobrania:

Słowa: ks. Tomasz Rusiecki

Muzyka: ks. Michał Olejarczyk

Wykonanie: Mariusz Bednarz 

Opracowanie na chór mieszany a capella: Paweł Łukowiec

Realizacja nagrania: ks. Paweł Rej ToON Studio

Nagrania dokonano w Bazylice Katedralnej w Kielcach.