Spotkanie opłatkowe w DSO

W sobotę 7 stycznia odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe studentów i nauczycieli Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. św. Cecylii i ks. Zbigniewa Rogali w Kielcach. Podczas uroczystości obecny był ks. bp Jan Piotrowski Ordynariusz Diecezji Kieleckiej. Skierował On słowo do studentów i nauczycieli oraz złożył noworoczne życzenia. 

Po wspólnym kolędowaniu i przełamaniu się opłatkiem ks. bp Jan wręczył dyplom ukończenia Diecezjalnego Studium Organistowskiego absolwentowi naszej szkoły – Janowi Kowalikowi pochodzącemu z parafii pw. św. Brata Alberta w Busku Zdroju, a studentom roku I indeksy. 

Uroczystość zakończył wspólny obiad.